Program masterat

Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Catedra de Literatura Română și Comparata anunță Programul de Studii Universitare de Masterat Comunicare Interculturală.