Descrierea proiectului

HARTA MEMORIALĂ A BANATULUI

PRACTICI MEMORIALE ÎN CONTEXT INTERCULTURAL. STUDIU DE CAZ: BANATUL

Grant CNCSIS Tip A, cod 545, grant multianual 2006-2008

Studiul practicilor memoriale de diverse tipuri, din perspectiva felului în care ele integrează o tradiție interculturală locală și o reinventează, raportând-o la cadre de referințe noi, este o cale ideală pentru a încerca să depășim limitările la care tematica memoriei e supusă in interiorul unor discipline separate și pentru a explora legăturile memoriei cu istoria, cu tematica identitară, cu mentalitățile în schimbare, cu reconfigurarea câmpului valorilor pe care societatea le consideră la un moment dat importante. Considerând memoria ca o formă de remodelare a trecutului și de reconstruire identitară, abordând tematica ei în perspectivă interdisciplinară și valorificând și corelând rezultatele unor cercetări anterioare pe care le-au întreprins asupra Banatului, membrii echipei implicați în acest proiect și-au propus să reflecteze la următoarea problematică:

  • statutul practicilor memoriale în raport cu alte practici culturale (folclorice, literare, istoriografice, politice)
  • radiografierea unor noi dinamici sociale, a unor tipuri de mentalități și comportamente ce sunt asociate diverselor practici memoriale, a felului în care ele pun în scenă identitatea.

Acest din urmă aspect e important pentru a înțelege felul în care competiția pentru memorie a diverselor grupuri sociale sau etnice implică afirmarea unui câmp de valori ca factori de coeziune socială, resimbolizând periodic trecutul în contexte de acțiune specifice. Tematica identității ne interesează sub aspectul legăturilor care se pot stabili între local și global. Asociată problematicii memoriei, ea prezintă interes deosebit într-un context plurietnic cum e cel în care ne decupăm domeniul de studiu, într-o regiune a României situată într-o zonă de frontieră, în care dinamica integrării europene e în plin proces de desfășurare.

Dincolo de reflecția asupra aspectelor teoretice menționate, din care va rezulta în al treilea an al proiectului un volum de studii, cei implicați în acest proiect (cf. Prezentarea echipei) vor să vină în sprijinul studenților, al cercetătorilor români și străini interesați de zona Banatului, al altor persoane dornice să cunoască istoria culturală a regiunii și eventual să dezvolte în spațiul ei proiecte culturale legate de problematica memoriei și identității, oferindu-le consultanță (inclusiv creând o rețea de experți care să poată fi activată la nevoie) și facilitându-le accesul la bazele de date și informațiile existente în câmpul obiectului de studiu propus.

În acest scop în special am elaborat baza de date de pe acest sit. Ea intermediază accesul la:

  • baza bibliografică și documentară pe care munca de cercetare a membrilor echipei pe tematica practicilor memoriale, a istoriei și memoriei Banatului, a interculturalității și a Europei Centrale a reușit să o constituie (ea se regăsește mai ales în inventarul foarte larg de surse monografice și literare și într-o versiune minimală a ei în Biblioraft)
  • Arhiva de istorie orală și documente fotografice constituită în ultimul deceniu de Grupul de Istorie Orală și Antropologie culturală la Fundația A treia Europă
  • Arhiva de Folclor a Universității de Vest
  • arhive de familie și personale

Sub rubrica Surse veți găsi mai multe explicații asupra acestor baze de date ce pot fi activate și puse în corelație de cel interesat pe două criterii de căutare: locul (reperabil și pe hartă) și indicii tematici pe care i-am folosit la descrierea acestor surse, conform discuțiilor purtate în grup asupra utilității lor și a gradului în care ei acoperă conținutul tuturor tipurilor de surse incluse în baza de date.

Evident că baza de date va continua să fie completată de membrii echipei până la finalizarea proiectului în 2008 și sperăm că și după această dată. În intenția noastră ea ar trebui să folosească în primul rând studenților interesați să elaboreze lucrări de licență, masterale sau de doctorat, sugerându-le subiecte de studiu și un punct de pornire pentru a dezvolta propriile lor cercetări. Ne gândim și la posibilitatea de a folosi această bază de date ca un prilej de comunicare între comunitatea stiințifică și administrația locală sau instituțiile culturale care își desfășoară activitatea în zonă, sperând că din acest proces ar putea rezulta proiecte comune de interes regional, național sau european. Suntem interesați să antrenăm în completarea acestei baze de date și diferitele ONG – uri ale minorităților etnice din Banat. Există tendința ca fiecare grup etnic să se studieze pe sine, să elaboreze monografii sau studii în limba proprie, fără vreun interes în cunoașterea de către celălalt a unei istorii comune sau a facilitării percepției propriei diferențe de către acest celălalt. Am încercat să punem la un loc ceea ce unii și alții au realizat și să creăm premisele unei cunoașteri reciproce.

Conf. dr. Smaranda Vultur
Director de proiect