Echipa

Echipa

Programul de cercetare cu tema HARTA MEMORIALĂ A BANATULUI este un program interdisciplinar, la care participă specialiști din domeniile antropologiei culturale, literaturii comparate, teoriei literaturii, sociologiei și istoriei. Pe toți îi unește, însă, un plan tematic de lucru comun. Metodele și instrumentele de lucru, provenind din toate domeniile citate, sunt împărtășite de toți participanții, astfel încât fiecare le aplică asupra propriului segment al cercetării. Acest model de lucru este menit, înainte de toate, să lărgească foarte mult baza documentară a cercetării, deoarece fiecare participant pune la dispoziția grupului totalitatea surselor la care, cu instrumentele specifice, are acces.

Majoritatea participanților sunt specialiști recunoscuți în domeniile în care își desfășoară activitatea. Aceasta recunoaștere este rezultatul numeroaselor lor contribuții științifice, contribuții care se constituie într-o garanție a succesului prezentului program de cercetare. Mai mult decât atât, cercetătorii reuniți în acest program nu se află pentru prima data împreună. Dimpotrivă, ei au o îndelungată experiență a activității cercetării de grup.

 

Conf. univ. dr. Smaranda Vultur – directorul proiectului

✤ Cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Catedra de Literatura romană și comparată
✤ Domenii de competență: antropologie culturală, semiotică, literatură comparată.
✤ Cercetări aplicate în domeniul istoriei orale
✤ Cercetări in domeniul comunicării interetnice și interconfesionale și în problematica interculturalității.
✤ A publicat numeroase volume și studii de specialitate, între care se numără:

 • 1999 – Lumi in destine. Memoria generațiilor de început de secol din Banat (Worlds in Destinies. Memory of the Beginning of the Century Generations in Banat, 1910 – 1930), Nemira, București.
 • 2000 – Germanii din Banat prin povestirile lor (The Germans from Banat) Ed. Paideia, București.
 • 2001- Memorie și diversitate culturala, Timișoara 1900 – 1945 / Mémoire et diversité culturelle, Timișoara 1900 – 1945 publicat de Centrul Cultural Francez din Timișoara și editura Polirom, Iași (published by French Cultural Center from Timișoara and Polirom, Iași)
 • 2002 – Memorie salvată. Evreii din Banat, ieri și azi. (The Saved Memory. Jews from Banat , yesterday and today) Polirom, Iași.

✤ Studii:

 • 2001 – Le travail de la mémoire dans les récits de vie des anciens déportés sur Baragan : formes, valeurs, arguments în „Anuarul Institutului de Istorie Orală (AIO) II, Cluj Napoca, p. 431 – 446.
 • 2001 – Erlebte Geschichte – erzahlte Geschichte în vol. Deportiert in den Baragan 1951 – 1956 ed. Walther Konschitzki, Peter-Dietmar Leber, Walter Wolf, München, Haus des Deutschen Ostens, p.117 – 123.
 • 2001 – Împărtășirea memoriei în Romania post–comunistă: cadru, reprezentări, valori (Le partage de la mémoire dans la Roumanie post-communiste – cadres, représentations, valeurs) în Istoria recentă în Europa: obiecte de studiu, surse, metode, Lucrările simpozionului internațional organizat de Colegiul Noua Europă, București, 7 – 8 aprilie, 2000, vol. publicat de NEC (New Europe College), București.

 

Prof. Univ. Dr. Adriana Babeți

✤ Domenii de competenta: teoria literaturii, antropologie culturală.
✤ Cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Catedra de Literatura română și comparată
✤ Studii: 70 de studii de literatură comparată apărute în reviste sau volume de specialitate din România, Franța, Italia, Germania
✤ Articole, cronici literare, eseuri – peste 500, publicate în principalele reviste literare din țară
✤ Traduceri: 4 volume și peste 300 de studii, articole, eseuri, interviuri, beletristică traduse din literaturile de limba franceză și engleză
✤ Coordonări de colecții editoriale: A treia Europa (Editura Univers, București și Polirom, Iași), Câmp deschis (Editura Amarcord, Timișoara)
✤ Participări la conferințe: peste 55 în țară și străinătate
✤ Premii: Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania pentru istorie și critică literară, 1998 (vol. Bătăliile pierdute); Premiul revistei Sfera Politicii pentru volumul Europa Centrală – nevroze, dileme, utopii, dec. 1997; Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania pentru roman, 1991.
✤ Asocieri (Membru în organizații profesionale): vicepreședinte al Asociației romane de literatură comparată; membru al PEN Club; membru al Uniunii Scriitorilor din România; membru în Comitetul de conducere al Filialei din Timișoara a Uniunii Scriitorilor.

 

Lect. dr. Simona Adam

✤ Domenii de competență: Sociologie, Educație interculturală, Istorie Orală
✤ Cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
✤ Cercetător în cadrul Grupului de Antropologie Culturală și Istorie Orală din cadrul Fundației “A Treia Europa” din Timișoara, participantă la proiectele:

 • 2004-2006 – „City and Collective Memory in Central and South –Eastern Europe”, finanțat de Fundația Volkswagen, Dresda;
 • 2004 – „Destine feminine: educație familială, proiecte de viată și strategii de supraviețuire”, finanțat de Fundația „Aspera”, Brașov;
 • 2000-2001 – „A trăi împreună împărtășind memoria – Timișoara – Plovdiv”, finanțat de European Cultural Foundation din Amsterdam;
 • 1999-2000 – „Solidarități identitare – solidarități valorice”, finanțat de Fundația pentru o Societate Deschisă;

✤ Participări la conferințe internaționale și publicații în domeniul sociologiei educației, relațiilor interetnice, educației interculturale.

 

Asist. drd. Daciana Branea

✤ Doctorand în Literatura romană al Universității de Vest din Timișoara, cu teza Literatura confesivă central-europeană. Studiu de caz: Banatul, coordonator științific – prof. dr. Cornel Ungureanu.
✤ Domenii de competență: literatura română, politici culturale.
✤ 1998-2004: redactor-coordonator la Editura Polirom, Iași (peste 100 de titluri redactate, în domeniile: beletristică, teoria literaturii, științe politice, istorie, sociologie, psihologie)
✤ 2004-: director editorial la Editura Brumar din Timișoara

✤ Lucrări, articole:
✤ eseuri, traduceri, cronici și recenzii de carte în revistele Orizont, A Treia Europa, Suplimentul de marți, Alt supliment, precum și în volumele: Michael Heim, Un Babel fericit, Iași, Editura Polirom, 2000; Adam Michnik, Restaurația de catifea, Iași, Editura Polirom, 2002

 • Grotesc și bufonerie la Bohumil Hrabal, în: A Treia Europa, nr. 1/1997, Iași, Editura Polirom
 • Nicolae Breban și alterarea identității, în: A Treia Europa, nr. 2/1998, Iași, Editura Polirom
 • Cuvânt înainte la volumul: Ivan Klima, În așteptarea întunericului, în așteptarea luminii, București, Editura Univers, 1999

 

Prof. univ. dr. Pia Brânzeu

✤ Cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, Catedra de limba și literatura engleză, prorector.
✤ Domenii de competență: literatura comparată, semiotica, antropologie culturală, feminism.
✤ Redactor șef al revistei Caiete de semiotică și editor al B.A.S. – British and American Studies
Volume de autor: 4, dintre care Corridors of Mirrors, University Press of America, 2000; Cărți în colaborare; 4 (cea de-a cincea, Translating the Body, este în curs de publicare în Germania): Studii și articole de literatură comparată, naratologie, semiotică: 87, din care 13 publicate în străinătate.
✤ Visiting professor la Universitatea din Urbino, 1995; University of Georgia, Athens, S.U.A., 1998; University “Rovira i Virgili “, Tarragona, Spain 2000; Viadrina University, Frankfurt/Oder, Germany, 2004; University of Szeged, 2006.

 

Conf. univ. dr. Vasile Docea

✤ Cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, Catedra de Politologie.
✤ Domenii de specialitate: istorie, studii europene.
✤ Volume (selectiv):

 • 2000 – Relații româno-germane timpurii. Încercări și eșecuri în prima jumătate a secolului XIX, cu o prefață de Al. Zub, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 212 p.
 • 2003 – Relații româno-germane. Studii istorice / Deutsch-rumanische Beziehungen. Historische Studien, Cluj-Napoca, Editura Accent, 182 p. (coordonator).
 • Studii și articole:
 • 1996 – Im Sinne religioser Tolleranz: die Anfange der evangelischen Gemeinde aus Galatz in der Moldau (1843–1853), in Al. Zub (ed.), Alteritate / identitate în spațiul cultural românesc, Iași, p. 255–265.
 • 1997 – Das europaische Modell und die konstitutionelle Monarchie in Rumanien, in Harald Heppner (ed.), Die Rumanen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Bohlau Verlag, Wien–Koln–Weimar, p. 185–214.
 • 2005 – Ethnische Pragung in der Geschichtsschreibung des Banats, la Sesiunea de comunicari Deutsche und andere Minderheiten Sudosteuropas im gesellschaftlichen Umbruch der Jahre 1944/45, organizat de Institut fur deutsche Kultur und Geschichte Sudosteuropas de la Universitatea Ludwig-Maximilian din Munchen, în colaborare cu Centrul Cultural German din Timișoara și Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, 16 – 17 iulie 2005.

✤ Granturi (selectiv):

 • 1996 –1997: Grant al Fundației Soros pentru o Societate Deschisă, pentru tema Relații romano-germane în prima jumătate a secolului XIX. der Westfalischen Wilhelms-Universität Munster și finantat de Fritz-Thysen-Stiftung.
 • 2000: Proiect de cercetare individual, cu tema Discursul autolegitimant al puterii în România din secolul XIX până în prezent, susținut financiar de DAAD, Germania.
 • 2004 – 2006: Participare la Programul de cercetare Die Ruckkehr der Stadte? Funktionen der Erinnerungskultur in Mittel- und Sudosteuropa im 20. Jahrhundert: Temeswar und Dresden im Vergleich, realizat in colaborare de Universitatea din Dresda, Universitatea de Vest din Timișoara și Fundația „A Treia Europa“ din Timișoara și finanțat de Volkswagen-Stiftung din Germania.

 

Lect. univ. dr. Gabriela Glăvan

✤ Cadru didactic la Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest, Catedra de Literatura română și comparată.
✤ Domenii de competență: literatura comparată, studii culturale, studii de gen.
✤ Lucrări relevante pentru tema grantului:

 • Reveriile spațiului ermetic în Caietele Lucian Blaga, Editura Universității Lucian Blaga, Sibiu, 2000
 • Literatura necrolog sau Verbele auxiliare ale inimii în „A Treia Europa , nr.5 / 2001, p.127-136
 • Împotriva materiei, împotriva identității, în „Studii de literatura româna și comparată , vol. XVIII-XIX / 2002-2003, Editura Universității de Vest din Timișoara, p. 249-257
 • Identități complementare, în „A Treia Europa , nr. 3-4 / 2000, p. 242-243
 • Despre eroi și cuvinte în Portret de grup cu idei, coordonat de Alin Tat și Ciprian Valcan, Editura Viața Creștină, Cluj-Napoca, 2002, p. 138-162
 • In jurul unei absențe. Metamorfoza, în volumul Tentația ideii, coordonat de Alin Tat și Ciprian Valcan, Editura Galaxia Gutenberg, Targu Lăpuș, 2004, p. 59-66

✤ Granturi:

 • – Contract de cercetare CNCSIS in calitate de colaborator la redactarea Dictionarului scriitorilor banateni, perioada 2002-2006;
 • – Contract de cercetare CNCSIS in calitate de colaborator la redactarea unui manula de limba, cultura și civilixatie romaneasca pentru straini, 2005-2006
 • – Contract de colaborare cu Fundatia pentru o Societate Deschisa, prin programul Academic Fellowship, in perioada septembrie 2004-iulie 2005.
 • – Grant Course Development, Curriculum Resource Center, Budapesta, 2007-2008.

 

Prof. univ. dr. Otilia Hedeșan

✤ Cadru didactic la Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, catedra de Literatura Română și Comparată.
✤ Domenii de competență: etnologie, antropologie culturală.
✤ Coordonator al Arhivei de Folclor a Universității de Vest din Timișoara; coordonator al seriei de volume periodice Folclor literar (nr. IX, X), serie a Arhivei de Folclor a Universității de Vest din Timișoara; membru în colegiul de redacție la Analele Banatului. Seria Etnografie, revista a Muzeului Banatului din Timișoara și la Conviețuirea / Egyuteles, revista a Catedrei de Limba Romana de la Universitatea din Szeged.
✤ Lucrări reprezentative în tema grantului (selectiv)

 • 2000 – Pentru o mitologie difuză, Timișoara, Marineasa, 307 p., ISBN 973-9485-88-X.
 • 2001 – Folclorul. Ce facem cu el?, Timișoara, Editura Universității de Vest, 175 p., ISBN 973-85552-3-X.
 • 2002 – Les fetes urbaines a Timișoara apres 1989: une quete identitaire, în Il bianco e il nero, Studi di filologia e di letteratura, Universita degli studi di Udine, Anno 5, n. 5, p. 27 — 37, ISSN 1127-3925
 • 2003 – 2004 – Textele ignorate și redesenarea folclorului, în Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu, Serie noua, tom. 14 – 15, București, Editura Academiei Române, p. 59 – 70.
 • 2000 – Les lautari d’un village de Timoc: repertoire et style interpretatif, la 30th International Ballad Conference, București, 15 — 20 august 2000, București, publicat in Ballad and the Ballad Studies at the Turn of the Century, Proceedings of the 30th International Conference of the Ballad Commission of S.I.E.F. 15 — 20 August 2000, Bucharest, Romania, p. 87 — 94;
 • 2001 – Les fetes de la ville comme forme de quete identitaire, la colocviul Histoire et memoire en Roumanie et Bulgarie, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale, 25 mai 2001 ;
 • 2002 – Ljudi vuci (rumunske verzije), la Simpozionul International Mitski i demonski svet, organizat de Etnografski Institut SANU (Institutul de Etnografie al Academiei Sarbe)— Beograd, 22 — 25 august 2002;
 • 2004 – Le Jeudi-Saint et les feux des morts en Banat, la La spirale del tempo, Pratiche e simboli del calendario cerimoniale in Sicilia e Romania, Universita degli Studi di Palermo, Palermo – Terrasini, 6 – 8 ottobre 2004;
 • 2005 – Des ponts vers l´au dela, Colloque bilingue interdisciplinaire / Bilingual Interdisciplinary Conference La mer, le pont , la terre: histoire(s) et Histoire de la communication / The Sea, the Bridge, the Land: (Hi)Stories of Communication, Charlottetown, Ile-du-Prince-Edouard / Prince Edward Island, Canada, 26-28 aout 2005.

✤ Granturi:

 • 1993: director de proiect; Contractul de cercetare 1089B, Performeri și repertorii narative in actualitate, beneficiar — Ministerul Cercetării și Tehnologiei; continuat in 1994 drept Contractul de cercetare 3012, beneficiar — Ministerul Învățământului.
 • 2002: cercetător; grantul Etnolingvisticka i sociolingvisticka istrazibanja izbeglica i multietnickih zajednica, de la Balkanoloski Institut SANU, din Beograd (al Academiei de Științe a Republicii Serbia și Muntenegru);
 • 2005 (și in derulare) director de proiect la grantul CNCSIS Cultură și civilizație românească. Pentru uzul străinilor; tema 5, cod CNCSIS 1368 din contractul nr. 27998 / 14.III.2005.

 

Lect. univ. dr. Dana Andreea Percec

✤ Cadru didactic la Universitatea de Vest, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie.
✤ Domenii de competenta: literatura comparată, scrieri cu caracter memorial literar de tip autobiografic.
✤ Lucrări relevante pentru tema grantului:

 • 2001 – Fascinația corpului degradat in Vizitatorul lui Konrád György, (The Fascination of the Degraded Body in George Konrad’s The Case Worker), în Dinamica dreptului în societatea contemporană, Augusta, Timișoara, pp.364-371
 • 2001 – Amsterdam is London. Ian McEwan’s Amsterdam: A Case Study in Urban Anthropology, in Infinite Londons, Lucian Blaga University of Sibiu, Sibiu, pp. 174-182
 • 2004 – The Horror of Mimesis and the Abject Body in Ian McEwan’s The Cement Garden and George Konrad’s The Case Worker, in British and American Studies, Editura Univ. de Vest, Timișoara, pp. 7-14
 • 2005 – Ficționalizarea memoriei: Kusniewicz și Crnjanski, (Fictionalizing Memory: Kusniewicz și Crnjanski) în Cultura și memorie în Europa Centrală, Editura Universității de Vest, Timișoara, pp. 5-20
 • 2005 – La déportation des Allemands du Banat dans l’URSS. Comparaison des données historiques avec le récit de vie, (The Deportation of the Germans in Banat to the Soviet Union. A Comparison between Historical Data and the Life’s Story) in Fragilitatea spiritului, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, pp. 22-33

✤ Granturi, proiecte, burse :

 • 2000-prezent – Colaborator la proiectul Dicționarul romanului central-european din secolul XX, finanțat de PHARE-Euroart
 • 2000-2001 – Colaborator la proiectul Mica enciclopedie a culturii Europei Centrale, coordonator al secțiunii de literatură, finanțat de PRO HELVETIA

✤ Altele:
– rubrica de eseu Timișoara și memoria locului în revista literară Orizont

 

Prof. univ. dr. Corneliu Tiberiu Ungureanu:

✤ Doctor in literatura română și comparată
✤ Cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie.
✤ Domenii de competență: literatura comparată.
✤ Director adjunct al revistei Orizont. Secretar al Uniuni Scriitorilor, regiunea Banat. Președinte al Uniunii Scriitorilor, Filiala Timișoara. Coordonator al seriei literare și teoretice a colecției A Treia Europă. Președinte al Fundației A Treia Europa.

✤ Volume:

 • 2004 – Despre Cercul literar de la Sibiu, Ed. Universității de Vest, Timișoara,.
 • 2004 – Aurel Buteanu – Dincoace și dincolo de tăcere, Ed. Marineasa.
 • 2004 – Geografia literară a României de azi , vol I , Muntenia, Ed. Paralela 45, Pitești,.
 • 2005 – Istoria  teatrului romanesc în Ardeal și Banat, Ed. Marineasa, Timișoara,.
 • Geografia literară a României de azi , vol IV, Banatul, Ed. Paralela 45, Pitești, în curs de apariție.

✤ Granturi :

 • 2004-2006 – Forme ale culturii memoriei urbane în Europa Centrală (Timișoara-Dresda) (parteneriat cu prof. dr. Walter Schmitz – Mitteleuropazentrum Dresda și cu prof. dr. Andrei Corbea Hoisie – Univ. Al. I. Cuza Iași); program al Fundației Volkswagen (Germania) (participant).