Biblioraft

Biblioraft

 

✤ Carmen Albert 2002 Cercetarea monografică în Banat (1859 – 1948), Reşiţa.

✤ Adriana Babeţi 2007 Le Banat: Un Eldorado aux confins, Editions de l’Université Paris IV-Sorbonne, Paris.

✤ Adriana Babeţi, Cornel Ungureanu, 1997, Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, Iaşi, Polirom

✤ Adriana Babeţi, Cornel Ungureanu, 1998, Europa Centrală. Memorie, paradis, apocalipsă, Iaşi, Polirom

✤ Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Stelian Mândruţ, 2001, Cronologia Europei Centrale, Editura Polirom, Iaşi.

✤ Aurel Bugariu, 1943 Bibliografia Banatului 1918-1943 în „Revista Institutului Social Banat-Crişana”, Timişoara.

✤ Vasile Docea 2006 Străinii de-alături. Explorări în istoria minorităţilor şi a comunicării interculturale. Editura Universităţii de Vest, Timişoara. (în special p. 173 – 224 secţiunea Convieţuire şi identitate)

✤ Alin Gavreliuc 2002 O călătorie alături de „Celălalt”, Ed. Universitatii de Vest, Timisoara.

✤ Alin Gavreliuc 2003 Mentalitate si societate. Cartografii ale imaginarului din Banatul contemporan, Ed. Universităţii de Vest, Timisoara.

✤ Francesco Griselini, 1984 Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei, Prefaţă, traducere şi note de Costin Feneşan, Editura Facla, Timişoara.

✤ Nicolae Stoica de Haţeg 1981 Cronica Banatului. Studiu introductiv, ediţie, glosar şi indice de Damaschin Mioc, ediţia a II- a revăzută.

✤ Ioan Haţegan 2006 Ghid monografic. Bibliografia monografiilor bănăţene, Editura Banatul, Timişoara.

✤ Georg Hromadka 1993 Scurtă cronică a Banatului Montan. Versiune românească a lucrării Kleine Chronik des Banater Berglands, Verlag Sudöstdeutschen Kulturwerk , München 1993.

✤ Alexandra Jivan, Călin Rus, Smaranda Vultur (coord) 2000 Minorităţi: identitate şi coexistenţă editat de Institutul intercultural Timişoara, Programul „Măsuri de încredere” al Consiliului Europei, Timişoara.

✤ Valeriu Leu, Carmen Albert 1995 Banatul în memorialistica «măruntă» sau istoria ignorată, Ed. Banatica, Reşiţa.

✤ Valeriu Leu 1996 Cartea şi lumea rurală în Banat, 1700 – 1830, Reşiţa, Editura Banatica.

✤ Valeriu Leu 2006 Memorie, memorabil, istorie în Banat, Editura Marineasa, Timişoara

✤ Stelian Mândruţ, Bibliografia istorică a Banatului 1970-1985, în „Studii de istorie a Banatului”, Timişoara, serie nouă, vol. I (XV), 1989, p. 1-50.

✤ Virgil Nemoianu 1996 Microarmonia, Polirom, Iaşi.

✤ Virgil Nemoianu 1997 Cazul etosului central – european în Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii. Polirom, Iaşi.

✤ Victor Neumann 1997 Identités multiples dans l’Europe des régions. L’Interculturalité du Banat. Hestia, Timişoara.

✤ Alexandru Rusu, 1969 Contribuţii la bibliografia istoriei Banatului, în „Studii de istorie a Banatului”, Timişoara, vol. I. Publicat de asemenea în „Studii de istorie a Banatului”, Timişoara, serie nouă, vol. I (XV), 1989, p. 153-185. (apărut în 1991)

✤ Alexandru Rusu 1971 Realizări ale istoriografiei româneşti. Titluri de articole şi studii extrase din reviste de specialitate apărute în ţară între anii 1944-1970, relative la istoria Banatului, în „Studii de istorie a Banatului”, Timişoara, vol. III, p. 215-240. Publicat de asemenea în „Studii de istorie a Banatului”, Timişoara, serie nouă, vol. I (XV), 1989, p. 187-213

✤ Alexandru Rusu, Anca Goţiu, 1973 Bibliographie des Banater historischen Schrifttums, în „Forschungen zur Volkes und Landeskunde”, Sibiu, vol. XVI, nr. 1, p. 140‑156

✤ Anton Scherer 1966, 1974, 1997 Donauschwäbische Bibliographie / Das Schrifttum über die Donauschwaben in Ungarn, Rumänien, Jugoslawien und Bulgarien sowie – nach 1945 – in Deutschland, Österreich, Frankreich, USA, Canada, Argentinien, Brasilien, Australien, Venezuela, Südafrika. Vol. I, 1935-1955, München, Südostdeutsches Kulturwerk, 1966; Vol. II, 1955-1965, München, Südostdeutsches Kulturwerk, 1974; Vol. III, 1965-1975, München, Südostdeutsches Kulturwerk, 1997

✤ Josef Schmidt 1996 Bibliographie zur donauschwäbischen Geschichte und zur deutschen Auswanderung nach dem Südosten. Mit einem Verzeichnis von Veröffentlichungen von Felix Milleker. Anhang: Genealogische Vereine, AKdFF.

✤ François Ruegg, Rudolf Poledna, Calin Rus ( Eds.) 2006 Interculturalism and Discrimination in Romania. Policies, Practices, Identities and Representations. Lit Verlag Berlin.

✤ Alexandru Ruja, (coord) 2005, Dicţionar al scriitorilor din Banat, Editura Universităţii de Vest, Timişoara

✤ Mihaela Sitariu: 2004, Oaza de libertate. Timişoara 30 octombrie 1956. (Die Freiheitsoase. Temeswar am 30. Oktober 1956) Polirom, Iaşi.

✤ Hans Sonnleitner, 1991 Bibliographie donauschwabisches Archiv, München, Verlag der Donauschwabischen Kulturstiftung.

✤ Nicolae Stoica de Haţeg 1981 Cronica Banatului. Studiu introductiv, ediţie, glosar şi indice de Damaschin Mioc, ediţia a II- a revăzută.

✤ Nicolae Stoicescu 1973 Bibliografia localităţilor şi monumentelor medievale din Banat, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara.

✤ Cornel Ungureanu, 1980-1989, Imediata noastră apropiere, Facla, Timişoara.

✤ Cornel Ungureanu 2002 Mitteleuropa periferiilor, Polirom, Iaşi.

✤ Cornel Ungureanu, 2005, Geografia literaturii române azi. Banatul, Paralela 45, Piteşti.

✤ Smaranda Vultur ( ed.) 2000 Lumi în destine. Memoria generaţiilor de început de secol din Banat, ( în special postfaţa) Ed. Nemira, Bucureşti.

✤ Smaranda Vultur (ed.) 2000 Germanii din Banat prin povestirile lor, (prefaţă şi postfaţă Smaranda Vultur), studii introductive de Valeriu Leu (obligatoriu: imaginea germanului) şi Rudolf Graff, Ed. Paideia, Bucureşti.

✤ Smaranda Vultur şi Antonia Komlosi 2001 Memorie şi diversitate culturală, Timişoara 1900 – 1945 / Mémoire et diversité culturelle, Timişoara 1900 – 1945 editat de Centrul Cultural Francez din Timişoara, ed. Polirom.

✤ Smaranda Vultur (ed.) 2002 Memorie salvată. Evreii din Banat, ieri şi azi, cu o prefaţă de Smarnada Vultur şi postfaţă de Victor Neumann,Ed. Polirom, Iaşi.