HARTA MEMORIALĂ A BANATULUI

previous arrow
Harta surselor memoriale
Sursele memoriale din Timișoara
Sursele memoriale din Reșița
Sursele memoriale din Lugoj
Sursele memoriale din Caransebeș
Sursele memoriale din Bocșa
Sursele memoriale din Oravița
Sursele memoriale din Anina
Sursele memoriale din Jimbolia
Sursele memoriale din Arad
 
next arrow

Studiul practicilor memoriale de diverse tipuri, din perspectiva felului în care ele integrează o tradiție interculturală locală și o reinventează, raportând-o la cadre de referințe noi, este o cale ideală pentru a încerca să depășim limitările la care tematica memoriei e supusă in interiorul unor discipline separate și pentru a explora legăturile memoriei cu istoria, cu tematica identitară, cu mentalitățile în schimbare, cu reconfigurarea câmpului valorilor pe care societatea le consideră la un moment dat importante. Considerând memoria ca o formă de remodelare a trecutului și de reconstruire identitară, abordând tematica ei în perspectivă interdisciplinară și valorificând și corelând rezultatele unor cercetări anterioare pe care le-au întreprins asupra Banatului, membrii echipei implicați în avest proiect și-au propus să reflecteze la următoarea problematică:

  • statutul practicilor memoriale în raport cu alte practici culturale (folclorice, literare, istoriografice, politice)
  • radiografierea unor noi dinamici sociale, a unor tipuri de mentalități și comportamente ce sunt asociate diverselor practici memoriale, a felului în care ele pun în scenă identitatea.

Acest din urmă aspect e important pentru a înțelege felul în care competiția pentru memorie a diverselor grupuri sociale sau etnice implică afirmarea unui câmp de valori ca factori de coeziune socială, resimbolizând periodic trecutul în contexte de acțiune specifice. Tematica identității ne interesează sub aspectul legăturilor care se pot stabili între local și global. Asociată problematicii memoriei, ea prezintă interes deosebit într-un context plurietnic cum e cel în care ne decupăm domeniul de studiu, într-o regiune a României situată într-o zonă de frontieră, în care dinamica integrării europeane e în plin proces de desfășurare.

Dincolo de reflecția asupra aspectelor teoretice menționate, cei implicați în acest proiect vor să vină în sprijinul studenților, al cercetătorilor români și străini interesați de zona Banatului, al altor persoane dornice să cunoască istoria culturală a regiunii și eventual să dezvolte în spațiul ei proiecte culturale legate de problematica memoriei și identității.

Această bază de date intermediază accesul la:

  • baza bibliografică și documentară pe care munca de cercetare a membrilor echipei pe tematica practicilor memoriale, a istoriei și memoriei Banatului, a interculturalității și a Europei Centrale a reușit să o constituie (ea se regăsește mai ales în inventarul foarte larg de surse monografice și literare și într-o versiune minimală a ei în Biblioraft)
  • Arhiva de istorie orală și documente fotografice constituită în ultimul deceniu de Grupul de Istorie Orală și Antropologie culturală la Fundația A Treia Europă
  • Arhiva de Folclor a Universității de Vest
  • arhive de familie și personale

 

Sub rubrica „Surse memoriale” veți găsi mai multe explicații asupra acestor baze de date ce pot fi activate și puse în corelație de cel interesat pe două criterii de căutare: locul (reperabil și pe hartă) și indicii tematici pe care i-am folosit la descrierea acestor surse, conform discuțiilor purtate în grup asupra utilității lor și a gradului în care ei acoperă conținutul tuturor tipurilor de surse incluse în baza de date.

Conf. dr. Smaranda Vultur
Director de proiect