Home » Banat » Imaginar banatean » Euroregiunea, șpaisul și bănățenii    

Dana Chetrinescu Percec

Euroregiunea, șpaisul și bănățenii


            Bănățeanul este cetățeanul care locuiește în zona de vest a țării, aproape de granița cu Ungaria și Serbia. Bănățeanul este cel care își salută vecinul de peste gardul din stânga cu Jó napot și pe vecinul de peste gardul din dreapta cu Guten Tag. Bănățeanul pune mai multe feluri de bucate pe masă ca să se vadă că are de unde – chiar și cel mai umil țăran din Banat este un burghez veritabil în adâncul sufletului, prin educația primită de la bunici și străbunici sau prin pilda vecinilor. Bănățeanul face mai puțini copii – ca să nu se împartă averea: semn nu de zgârcenie, ci de cumpătare, îmi explica bunicul când eram mică subtila diferență (bunicul și tatăl lui aveau în sat porecla „Jghere” – de la zgârie-brânză, înțeleg – semn că distincția dintre cele două trăsături de caracter era foarte importantă și intens dezbătută în familie).
            Bănățeanul nu este francez, dar se pricepe la delicatese culinare și „pașteturi”, are șpais și face Strudel și câte un Leberwurst înainte de Crăciun. Cât despre desert, el nu este autentic cu una-două prăjituri amărâte și nu se poate desăvârși decât cu torta – de gen feminin, fiindcă așa e în nemțește. Orice bănățean care se respectă are cel puțin o piesă de mobilier Alt Deutsch sau Biedermeier, de preferință un credenț, adică dulap cu sau fără vitrină, „macăr” și doar ca să-și pună cloța înăuntru, cum a făcut, într-un gest rămas legendar în familia mea, o mătușă cu simțul umorului, dar fără simț estetic.
            Bănățeanul avea antenă pentru televiziunea iugoslavă și maghiară înainte de 89.
            Bănățeanului i se pare firesc să audă pe stradă vorbă sârbească, nemțească sau ungurească și nu întoarce capul după trecătorul care i se adresează tovarășului de drum într-una din aceste limbi. La fel de firesc i se pare ca, într-un cvartal nu prea mare dintr-unul din orașele sale, să vadă acoperișul unei biserici ortodoxe, al unui dom catolic, al unei capele luterane și al unei sinagogi. Bănățeanul ortodox, luând exemplul vecinului catolic, a construit în satele sale bisericuțe zvelte, zugrăvite în culori calde, miniaturi baroce, cu o singură clopotniță grațioasă, ca acelea care împodobesc toată pusta de la marginile răsăritene ale fostului imperiu austro-ungar.
            Bănățeanul este cel care are un număr minim obligatoriu de strămoși în familia cărora să se fi vorbit cel puțin două limbi – oricare – ale spațiului central-european. Și eu sunt bănățeancă. În ascendența mea, o străbunică își auzea părinții numărând în limba maternă – slovacă a tatălui și sârbă a mamei. Românul cu care s-a căsătorit se adresa socrului într-o limbă neutră – germana pe care o acceptau toți ca limbă de cultură sau maghiara în care se specializaseră prin școli. Același român făcuse școală ungurească și număra până la zece în românește, dar de la unsprezece încolo în ungurește. Și socotelile le făcea tot în ungurește. Un alt străbunic român făcuse și el școala la Szeged – „Seghedin” cum îi spun și acum bătrânii mei – și îl văd mândru într-o fotografie, în uniforma lui de Grenzer, sau „grențăr”, de bună seamă – un statut privilegiat al bănățenilor ca paznici ai granițelor imperiului Mariei Terezia.
            O bunică se juca pe stradă cu o mulțime de copii de-o seamă cu ea și învăța să le vorbească idiomul sau să cânte împreună cu ei: cu Lule (Aleksander) și Dragi (Dragan), cu Miri (Miriam) și o țigăncușă mai emancipată pe care o chema (splendidă cacofonie – rromă dar nu neapărat) Șotca Călina, cumpăra bomboane de la negustorul evreu Scheinberger, se întâlnea, acasă la bunica ei, cu verișorul favorit din Banatul sârbesc, Branko, și încă se mai întâlnește cu prietenele din copilărie ale căror tată era originar de pe acum dispăruta insulă Ada-Kaleh, surorile Mustafa. Un străbunic, deși român și preot ortodox, a primit, din partea autorităților imperiale în timpul primului război mondial, pentru devotamentul cu care și-a îndeplinit, pentru soldați de toate etniile, datoria de preot militar, dreptul de a folosi particula de înaintea numelui de familie. Oare or mai fi existând, prin vreo arhivă prăfuită sau prin vreun muzeaș vienez, decizia, parafele și semnăturile înflorite care atestau acest drept al familiei?
            Bănățeanul se mândrește că a avut intuiția cosmopolitismului și a euroregiunilor. Bănățeanul afirmă că trăiește într-un spirit tolerant, un locus privilegiat unde alteritatea (etnică și religioasă în primul rând, dar și socio-politică) nu mai este demonizată. Bănățeanul, așa cum îi place lui să se vadă, este bine ancorat într-o civilizație materială pe care – de la șpais la tramvaiul electric și iluminatul stradal în premieră europeană – este educat s-o respecte.
            Imagologia ne vorbește despre stereotipuri culturale. Și ce s-a spus până acum ar putea, fără prea mare dificultate, să fie inclus în sfera clișeelor de acest gen, a pattern-urilor cognitive dar și afective prin care membrii unei comunități își construiesc și își propagă imaginea și prin care se raportează la propria identitate ca un complex de date ale specificității care se intersectează în mai multe puncte. Ca oricare alt membru al oricărui alt grup, bănățeanul este în același timp victima și eroul unei mulțimi de stereotipuri mai mult sau mai puțin măgulitoare. Aici, asemeni lui Petru Nemoianu în Scrisori și schițe bănățene în 1943[1], care încerca să demonstreze că mâțul neamțului e mai curat și mai gras decât mâțul românului, am putea și noi acum să profităm de clișee sau să ne supunem lor și să scriem că probabil și mâțul bănățeanului trebuie să fie mai curat și mai gras decât mâțul moldoveanului sau al olteanului. Dar nu o vom face pentru că poți să vorbești despre tine și fără să creezi raporturi antitetice, fără să supralicitezi tensiunea contrastelor construite artificial.
            Bănățeanul vorbește despre sine amintindu-și și mândrindu-se. Bănățeanul știe să vorbească despre sine, și dacă vorba nu este suficient de convingătoare, te va chema la el acasă ca să te convingi și singur.[1] Smaranda Vultur, Germanii din Banat, Paideia, București, 2000.