Home » Banat » Generalitati » În căutarea Banatului pierdut   

Vasile Docea

În căutarea Banatului pierdut *

            1. Banatul călătorului vinovat

            Călătorul ingenuu, căutător de lucruri noi, plecat să descopere lumi necunoscute sau să exploreze ținuturi exotice, este o invenție a propriei noastre imaginații. Nu călătorul în sine, căci orice om face deplasări de tot felul, mai lungi sau mai scurte, ci ingenuitatea lui. Să recunoaștem, pur și simplu, că un astfel de călător inocent nu există. Descoperirile pe care le face – sau pretinde că le face – nu sunt noutăți nici măcar pentru el. Ceea ce observă sunt lucruri pe care deja știe că le caută și se așteaptă să le găsească. Orice călător poartă cu sine, ca pe o vinovăție, propriul său orizont de așteptare, ce aparține, de fapt, mai largului orizont al mediului din care provine și al timpului în care trăiește.
            A călători astăzi prin Banat – ținutul care, în linii generale, e mărginit la nord de râul Mureș, la vest de Tisa, la sud de Dunăre, iar la est de extremitatea apuseană a Carpaților Meridonali, cu micul râu Cerna – este cu totul altceva decât a face același lucru în urmă cu o sută sau două sute de ani. Când spun aceasta nu mă gândesc la confortul deplasării și nici măcar la starea peisajului, care, firește, s-au schimbat. Mă gândesc, înainte de toate, la călătorul însuși. El are astăzi un alt orizont de așteptare. Știe de la bun început că nu va călători printr-o singură provincie, ci prin trei țări diferite: România, Serbia și Ungaria. Pentru el, Banatul nu mai este Banat, nu mai este unul singur. Călătorul se așteaptă să găsească un Banat al României, apoi unul al Serbiei și încă unul, mult mai mic, al Ungariei. Fiecare în interiorul altor granițe. Granițe care există nu doar „pe teren” sau pe hărțile politice. Înșurubate adânc în mintea sa (și într-a noastră), ele îi dirijează simțurile și îi manipulează gândirea.
            În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, a călători prin Banat însemna a rămâne, de fapt, în interiorul granițelor unei singure țări. Te așteptai să găsești – și găseai – un singur Banat, provincia din extremitatea sud-estică a stăpânirilor Casei de Habsburg. Perspectivele puteau fi diferite, în funcție de traseul ales și de direcția în care străbăteai regiunea de formă rectangulară, cu o suprafață de 27 721 kmp[1], adică aproape cât a Belgiei actuale sau cât o treime din Portugalia.
            Dacă o străbăteai de-a lungul Dunării, așa cum au făcut-o mulți[2], optai de la bun început pentru imaginea unui Banat acvatic. Un desenator vienez, Ludwig Ermini[3], care a coborât pe fluviu în anii 1823-1824, ne-a lăsat treizeci de imagini litografiate ale unui Banat în care el vedea mai mult apă decât uscat. Banatul său acvatic se întinde între Panciova (lângă Belgrad) la vest și Orșova la est[4]. Desenele înfățișează o natură convențională, ale cărei forme se află mai degrabă în mintea desenatorului decât pe teren. Personajele, la rândul lor, au posturi premeditate de desenator. Asemănător personajelor de pe scena unei opere, ele apar doar pentru a juca un rol în compozițiile grafice pastorale ale lui Ermini, pentru a contribui la armonia și echilibrul tabloului. Românii, adesea însoțiți de diferite recipiente cu alcool, sunt pescari, păstori sau agricultori, în timp ce nevestele lor au, invariabil, furca de tors la brâu și unul sau mai mulți copii în brațe și în jur. Pe turci îi recunoști după la fel de convenționala recuzită, ce cuprinde în mod obligatoriu turbanul, pușca și narghileaua, iar pe germani după costumul citadin și plimbarea, în perechi, pe străzile din Băile lui Hercules. Textele lui Georg Karl Borromäus Rumy, care însoțesc ilustrațiile lui Ermini, sunt la fel de „construite”. Autorul lor, de altfel, nu s-a obosit să coboare pe Dunăre. Călătoria lui este imaginară, întemeiată pe cărțile altor autori și pe desenele lui Ermini. Confundă, între altele, localitatea Baziaș, locuită de sârbi, pe Dunăre, unde exista o mănăstire ortodoxă, cu Buziaș, locuit de români, aflat mult mai la nord. Banatul pe care îl descrie este unul livresc, plin de confuzii și de lucruri pe care nu aveai cum să le găsești pe teren.
            Traseul dunărean al Banatului avea să fie urmat și de o serie întreagă de artiști francezi din secolul XIX – Michel Bouquet, Auguste Raffet, Lancelot –, ale căror lucrări înfățișează imagini diferite ale acelorași ținuturi, imagini pe care le unește, însă, aceeași perspectivă acvatică[5]. Alții, mai puțini, preferau Banatul uscat, printre ei numărându-se Théodore Valério[6]. Călătorind prin 1854-1855 de la nord spre sud, de la Oradea, aflată dincolo de limita nordică a provinciei noastre, până la Orșova, Valério nu e interesat apropape deloc de peisaj, ci de oameni. Portretele sale reconstituie traseul prin orașele Arad și Lipova de pe râul Mureș, prin Lugoj de pe râul Timiș, dar și prin satele zonei. Geografia umană pe care o conturează e una selectivă, căci artistul preferă personajele exotice. Banatul său este unul al exoticului căutat anume: al ciobanilor români în cojoace lungi, al țiganilor lătari și al țăranilor pletoși în straie neobișnuit de largi.
            Călătorului nemulțumit de ideea străbaterii Banatului în grabă, de la vest la est sau de la nord la sud, nu-i rămâne decât să se stabilescă, pentru o vreme, într-un loc anume, de preferință în capitală, în orașul Timișoara, de unde poate face incursiuni radiale prin întreaga provincie. Așa a procedat, de exemplu, venețianul Francesco Griselini, între anii 1774 și 1777. Cartea sa, Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei, tipărită într-o primă ediție în limba italiană, în 1780, apoi, în același an, într-o traducere germană[7], valorifică observațiile făcute de autor în cursul repetatelor sale peregrinări prin regiune, dar este totuși altceva decât o însemnare obișnuită de călătorie. Cantitativ, este mai mult decât atât, deoarece autorul, în prima jumătate a cărții, reconstituie istoria Banatului, începând cu perioada romană, recurgând la diferiți alți autori și la documente de tot felul. Calitativ, este mai puțin decât o însemnare de călătorie, căci, acolo unde Griselini se transformă în etnolog, el ne prezintă un Banat convențional, generic, un fel de medie aritmetică a observațiilor sale, ajustată prin referințe la alți autori. Obsesia scientistă a vremii îl împiedică să descrie lucrurile așa cum le vede și îl îndeamnă să generalizeze. În partea etnologică a lucrării, el nu vorbește despre locuitori în particular, ci despre un român generic și despre un țigan convențional. Personajele sale, idealizate, posedă toate o sumă de calități pe care e imposibil să le găsești, în realitate, la aceeași persoană. Ambiționând să facă știință din călătorie, el preferă generalizările moarte sau goale de conținut și disprețuiește amănuntul, particularul plin de viață.
            Griselini este, la rândul său, un călător vinovat, în măsura în care judecă lumea prin care călătorește din perspectiva valorilor propriei sale lumi. Ceea ce îl interesează este să afle și să descrie acele lucruri care contrastează cu cele de acasă. În epoca lui Griselini, cea a luminilor, Europa de vest este pe cale de a-și defini identitatea, în centrul căreia se află conceptul de civilizație[8]. Dar identitatea se definește nu doar prin conștientizarea propriilor calități, ci și – poate în primul rând – prin delimitarea de ceilalți. Defectele celorlalți sunt, de fapt, lipsa acelor însușiri pe care tu însuți crezi că le ai, pe care le numești calități și despre care crezi că sunt indispensabile civilizației. Atracția pe care vest-europenii o arată față de exotism în epoca luminilor vine din nevoia găsirii unui pol opus, a acelui altceva care să le consolideze propria identitate. Pentru Griselini, civilizația însemna suma unor concepte precum educația, curățenia, igiena, confortul, ordinea, respectarea legii, pragmatismul. Deoarece Banatul se află la limita sud-estică a monarhiei habsburgice, așadar la granița cu Estul, aici, credea el, trebuie să existe din plin toate acele trăsături care fac din Est altceva.
            Așa se face că partea etnologică a lucrării sale începe cu un întins capitul dedicat țiganilor, deși aceștia, după cum însuși recunoaște, nu reprezentau decât 1,66% din populația Banatului Cameral (care nu cuprindea și fâșia periferică a regimentelor de graniță). Țiganii pe care îi găsește în Banat – unde ar fi venit din Egipt, fiind ei un amestec de egipteni, etiopieni și troglodiți! – sunt murdari, trăiesc de pe azi pe mâine, în promiscuitate, sunt nestatornici, iar atunci când au locuințe, acestea sunt niște biete bordeie săpate în pământ; se ocupă cu furtișaguri și, uneori, cu tâlhăria, desconsideră legile. Nici pe români nu-i tratează cu prea multă blândețe. După ce observă că „sunt cei mai numeroși dintre toate neamurile care muncesc în Banat” – 57% din populația Banatului Cameral – și că sunt descendenți ai romanilor („urmași ai renumitului popor care mânuia în aceeași măsură plugul și sabia”), el le atrage atenția contemporanilor că aceștia
„au decăzut în ziua de azi într-o barbarie adâncă: primitivi și ignoranți, plini de cusururi fizice și morale”.
            Țiganii murdari și promiscui și românii primitivi și ignoranți ai lui Griselini sunt imaginea răsturnată a prejudecății apusene despre ce ar trebui să însemne civilizația; ei reprezintă un soi de anti-civilizație.

            2. Banatul ca denumire

            Denumirea regiunii nu are nici o legătură cu originea, etnia, limba sau religia locuitorilor săi, așa cum se întâmplă în multe alte locuri. Originea regionimului Banat este și acum controversată. Unii susțin că ea ar proveni din rădăcina unui verb ce apare la mai multe neamuri germanice, ban, care înseamnă a proclama sau a anunța. De-acolo a trecut în latina medievală, sub forma bannum, care înseamnă – la neamurile france, de exemplu – proclamație, dar și districtul asupra căruia respectiva proclamație urma să aibă efecte.
            Alții consideră că ban provine din persană, unde înseamnă stăpân. Din acea limbă, el ar fi fost preluat de avari și adus în zona Panoniei, unde aceștia au stăpânit în secolele VI-VIII. Tot de avari este legată și o altă interpretare, conform căreia originea cuvântului ban ar veni de la numele unui mare comandant militar, Bajan Khagan[9]. Aceste opinii sunt contrazise de cei care cred că ban vine dintr-o veche rădăcină proto-indoeuropeană, bha, care înseamnă a vorbi. În sfârșit, o altă opinie acordă termenului ban o origine slavă. Funcția de ban ar fi existat la slavii sudici, în zona Croației și Bosniei, încă înainte de venirea maghiarilor, care l-ar fi preluat de la slavi[10].
            Indiferent de originea lor – germanică, proto-indoeuropeană, persană, avară sau slavă –, termenii ban și Banat au fost folosiți în Evul Mediu sud-est-european pentru a desemna o funcție militar-administrativă, repectiv teritoriul asupra căruia acea funcție se exercita. În partea de sud-est a Europei au existat, în acea vreme, mai multe Banaturi. În Croația se aflau demnitari denumiți Ban, ca și în Bosnia, al cărei teritoriu constituia o Banovina. În zonă, termenul Ban pare să fi desemnat ceea ce pentru spațiul germanic era un Markgraf, conducătorul unui ținut de graniță, cu importante atribuții militare.
            În Evul mediu, între regatul Ungariei și principatul Valahiei era așezat Banatul de Severin, care s-a aflat când sub suzeranitatea regilor maghiari – care, probabil, i-au dat numele –, când în stăpânirea principilor valahi. În el era cuprinsă doar partea de sud-est, dinspre Dunăre, a Banatului de mai târziu, din vremea stăpânirii austriece.
            După înfrângerea armatelor ungare la Mohacs, în 1826, ținutul dintre Mureș, Tisa, Dunăre și Carpați, organizat până atunci în mai multe comitate ungare, a intrat sub stăpânire otomană[11]. Războiul dintre habsburgi și otomani din anii 1816-1818 a adus regiunea sub stăpânirea Curții din Viena[12].
            Odată cu stăpânirea austriacă, numele Banat devine denumire oficială pentru provincia de treburile căreia se ocupa „Kaiserliche Banater Landes-Administration”. Abia în anul 1778 regiunea a revenit sub administrație maghiară, ocazie cu care a fost din nou organizată în comitate (Temes, Torontal și Karasso), pierzându-și numele anterior. Denumirea de Banat s-a păstrat, însă, pentru un fragment al fostei provincii. Încă înainte de această dată fusese organizată de-a lungul Dunării și a limitei estice a provinciei „Granița Militară Bănățeană”, cu două regimente – germano-bănățean și illiro-român –, care avea să rămână sub comanda directă a Vienei până la desființarea ei, în 1872.
            Numele Banat a revenit, ca denumire oficială, în 1849. Atunci, Curtea din Viena a alipit Voievodina sârbească de cele trei comitate, constituind în acest fel o singură provincie, intitulată „Voivodina Sârbească și Banatul Timișan”, cu centrul administrativ la Timișoara. După realizarea compromisului dualist austro-ungar la 1867, când ținutul a intrat sub administrația Ungarie, denumirea Banat și-a pierdut caracterul oficial, zona fiind numită Ungaria de Sud (Dél-Magyarorság).

            Banatul nu a mai revenit ca denumire administrativă după 1918, când vechea provincie istorică a fost împărțită între România (2/3), Serbia (1/3) și Ungaria (1%). Doar pentru scurt timp, în vremea regimului comunist, între anii 1960 și 1968, partea de vest a României, cuprinzând actualele județe Timiș și Caraș-Severin și o parte din actualul județ Arad, a purtat numele oficial de „Regiunea Banat”.
            Chiar dacă funcția administrativă a dispărut, denumirea Banat este încă actuală în teritoriul dintre Mureș, Tisa, Dunăre și Carpați. Din punct de vedere geografic, zona care poartă această denumire este una foarte bine conturată. Pe de altă parte, ea are o puternică încărcătură istorică, ce trimite mai cu seamă la perioada austriacă, atunci când întreaga regiune a existat nefragmentată politic, sub o singură stăpânire. În sfârșit, Banatul a supraviețuit ca structură identitară pentru locuitorii regiunii. Românii de aici își spun bănățeni, sârbii se numesc ei înșiși „sârbi din Banat”, iar germanii de aici își zic „Banaterschwaben”, pentru ei Banatul fiind totuna cu „Heimat”. Poate din această cauză denumirea regiunii s-a păstrat vie, chiar în lipsa folosirii ei administrative: ea nu poartă numele nici uneia dintre comunitățile care o locuiesc. Prin urmare, aparține tuturor.

            3. Banatul localnicilor

            Construcția identitară este un complicat proces de selecție, în care memoria colectivă joacă rolul de dirijor. Memoria noastă colectivă este cea care alege, din oceanul de fapte ale trecutului și din șirul propriilor noastre experiențe, ceea ce crede că ne este specific și respinge ceea ce consideră că nu ne caracterizează. În construcția identitară bănățeană, momentul trecerii Banatului de sub stăpânire turcească sub administrație austriacă, în 1718, a jucat rolul unui act fondator. Mecanismul memoriei colective acceptă ca marcă identitară perioada de după 1718, dar o respinge pe cea dinainte.
            Acest mecanism poate fi observat chiar la primul cronicar român al provinciei, Nicolae Stoica de Hațeg (1751–1833). În cronica sa, scrisă în anii 1826 – 1827, el desenează un tablou în alb-negru al celor două administrații succesive din Banat. Înlocuirea celei turcești cu cea austriacă este imaginată ca un fel de ieșire din barbarie și intrare în civilizație.
„Până la acastă pace – scrie cronicarul, evocând tratatul turco-austriac de la Passarowitz din 1718 – cât suspinasă și gemusă Banatul Timișorii, supt grele tiranii turcești, 164 de ani! Și locuitorii țării fugiți, țara pustie, făr de oameni, cât bălțile, lacurile cele vechi, noroaiele, râturile tinoasă și mai multe și mari se înmulțisă, ca sălbatecele pustietăți crescusă”.
            Apele au acoperit provincia, făcând-o de nelocuit. Dar apele și mlaștinile nu erau singurul flagel, căci ele „boale aducea, friguri cu epidemie și ciumă”. Ținutul mlăștinos era populat de vietăți care, de regulă, provoacă repulsie, precum „șerpi, goange, țânțari, broaște”, dar și de animale sălbatice, unele înfricoșătoare: „lupi, urși, cerbi, porci, iepuri, vulpi, mâțe sălbatice”.[13] Nicolae Stoica de Hațeg era preot ortodox, iar instrumentarul său imaginar este unul specific. Atunci când construiește o imagine întunecată, nu ezită să utilizeze arhetipuri biblice: potop, epidemii, animale fioroase. La el, imaginea Banatului turcesc are toate ingredientele unei lumi apocaliptice.
            Pentru noua administrație austriacă de după 1718, condusă de guvernatorul conte Claude Florimond Mercy d’Argenteau, cronicarul nostru are numai opinii favorabile. În vremea sa se construiesc biserici pentru catolici și pentru ortodocși și școli pentru copiii acestora, se regularizează cursurile râurilor, sunt introduse culturi agricole performante, sunt extinse orașele și consolidate cetățile, se amenajează drumuri și piețe, se construiesc fabrici și edificii publice. Aducerea de coloniști este plasată de Nicolae Stoica de Hațeg în contextul acestor fapte pozitive:
„în câmpia Banatului era mult pământ pustiu, sălbatic, de care Mercy înștiințând, apoi abea pe la anul 1730 urmară colonii, întâi nemții, italienii, spaniolii în Banat veniră, pentru care și noi sate făcură”.[14]
            Pe scurt, cronicarul ne sugerează că, odată cu instaurarea administrației austriece, Banatului este cuprins în granițele lumii civilizate.
            De aceeași perioadă, a administrației austriece, este legată și formarea conștiinței caracterului multietnic și multiconfesional al regiunii. Politica demografică din perioada 1718-1918 a dus, pe de o parte, la creșterea de cinci ori a populației regiunii, pe de altă parte la modificarea radicală a structurii etnice și confesionale[15]. Fiecare grup și-a creat propria identitate, însă în timp s-a construit și o identitate regională. Problemele ridicate de comunicarea interculturală din această regiune au fost rezolvate, în timp, la nivelul identității regionale, prin impunerea conceptului de toleranță. Din nou, memoria colectivă a acționat selectiv, respingând experiențele conflictuale din trecut și însușindu-și-le pe cele care puteau fi folosite ca argumente ale înțelegerii, coexistenței pașnice și colaborării.
            Colonizările din secolul al XVIII-lea au pus în contact comunitățile românești din satele mai vechi cu cele „străine”, în majoritate germane, din satele nou înființate. În ciuda diversității relațiilor și atitudinilor reciproce dintre acestea, ele pot fi separate în două categorii: conflictuale și pașnice, fiecare cu numeroase nuanțe. Un caz de relație conflictuală ne este relatat de același Nicolae Stoica de Hațeg. În 1788, coloniști germani din satul Cutrița (azi Gudurica, în Serbia), în sudul Banatului, s-au plâns împăratului că, în repetate rânduri, românii din satele din jur „îi pradă și tot le iau de-acasă”. Represaliile ordonate de împărat împotriva prădătorilor și duse la îndeplinire de armata imperială au fost sângeroase, după cum relatează același cronicar:
„Auzirăm că 800 de suflete așa aci au pierit. Iară între cei 62 de oameni ce i-au arătat nemții că i-au văzut și au aflat la ei lucruri din satul lor și doi parohi vinovați s-au aflat și împăratul a-i spânzura au dat”.[16]
            Exemple de neînțelegeri, chiar dacă nu de gravitatea celui evocat mai sus, pot fi identificate până târziu, în secolul al XX-lea. În aceeași măsură, însă, putem afla argumente ale conviețuirii pașnice. Oprindu-se asupra secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea și cercetând manuscrisele din spațiul rural bănățean, istoricul Valeriu Leu a descris felul în care „germanul devine, în conștiința polulară românească din aceste părți, ofertantul unui model economic valabil”.[17] În acest caz, departe de a fi vorba de relații conflictuale, vedem cum una dintre comunități devine exemplară pentru cealaltă.
            Cele două tipuri de reacții, ostile și tolerante, pot fi observate și în atitudinile față de evrei, începând cu același veac al XVIII-lea și continuând până în secolul al XX-lea. Repertoriul reacțiilor ostile cuprinde, pe de o parte, suma măsurilor autorităților de stat împotriva evreilor, începând cu „Judenordnung” din 1776, din vremea împărătesei Maria Theresa[18], și terminând cu legile antisemite din vremea guvernării Antonescu, din timpul celui de-al doilea război mondial. Pe de altă parte, el cuprinde gesturile de excludere manifestate de celelalte comunități sau de părți ale acestora, precum atitudinea legionarilor români din perioada interbelică sau cea a unor segmente naziste ale comunității germane, în aceeași perioadă[19]. Ceea ce a reținut memoria colectivă a evreilor din Banat, în ciuda acestor gesturi ostile și discriminatorii, sunt mai degrabă atitudinile tolerante. Cercetările realizate în ultimii ani, mai ales cele întreprinse cu instrumentele „istoriei orale”, tind să confirme această idee. Membrii ai comunității evreiești din Banat preferă să rememoreze gesturile tolerante decât acțiunile discriminatorii din trecut. O intervievată rămasă anonimă, din Lugoj, evocând felul în care ea și cu soțul ei au trecut prin perioada regimului Antonescu, afirmă că „noi nu am simțit nici o clipă antisemitismul pe pielea noastră” sau că „nu am suferit nici o clipă efectiv de antisemitisn”. Afirmațiile vin în contradicție cu faptele pe care martora însăși le relatează: excuderea soțului ei din barou și interzicerea practicării avocaturii, pe motiv că era evreu, confiscarea unor proprietăți, internarea soțului într-un lagăr de muncă, excluderea socială[20]. Exemplele ar putea continua și ele sunt foarte numeroase.
            Și la nivel istoriografic, avem de-a face cu o selecție similară. Nu e nimic neobișnuit în aceasta, deoarece istoriografia este, la rândul ei, o componentă a memoriei colective. Prin urmare, contradicția semnalată în cazul celor care își povestesc viața o regăsim și la cei care scriu istoria. Francisc Schneider, de exemplu, într-un excurs asupra istoriei evreilor din Timișoara, crede că în oraș, dar și în regiune, „nu s-au înregistrat manifestări antisemite zgomotoase”, iar „acest amalgam de etnii din zonă a fost tolerant”.[21] Opinie care, și în acest caz, pare să contrazică faptele, pe care autorul citat le evocă: legislația antievreiască din timpul celui de-al doilea război mondial, acțiunile antisemite ale unor grupări politice, confiscările de bunuri în numele „românizării” din aceeași perioadă. Ceea ce la nivelul faptelor poate părea contradictoriu, este perfect posibil atunci când vorbim de memoria colectivă.
            Banatul localnicilor este generat în laboratorul memoriei colective, așa cum Banatul călătorilor este expresia orizontului de așteptare al unei epoci. Ambele aparțin imaginarului, acelui imaginar care hrănește identitatea regiunii.

 
* Textul va apărea în traducere franceză în volumul *Le Banat : un Eldorado aux confins*. Textes réunis par Adriana Babeți, coordination éditoriale Cécile Kovacshazy editat de Centrul Interdisciplinar de Cercetări Central Europene, Hors série, nr.4 – 2007 de la Universitatea Paris IV Sorbona.


[1] Ion Lotreanu, Monografia Banatului, Timișoara, Institutul de Arte Grafice „Țara”, 1935, p. 1.
[2] O prezentare generală a acestora la Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, vol. I-IV, ediția a II-a, București, Editura Casa Școalelor, 1928-1929.
[3] Zwei hundert vier und sechzig Donau-Ansichten nach dem Laufe des Donaustromes von seinem Ursprunge bis zu seinem Ausflusse in das Schwarze Meer..., Wien, Leopold Grund, 1826. Albumul cuprinde litografii realizate de Adolf Kunike după desenele semnate de Jakob Alt și Ludwig Ermini și însoțite de texte explicative semnate de Georg Karl Borromäus Rumy.
[4] Cele 30 de desene realizate de Ermini, reprezentând malul stâng al Dunării între Panciova și Orșova, așadar limita sudică a Banatului, au fost republicate de Vincențiu Bugariu, Banatul de altădată, Timișoara, Tipografia Românească, 1931.
[5] Reproduceri ale desenelor au fost publicate de G. Oprescu, Țările române văzute de artiști francezi (sec. XVIII-XIX), București, Editura Cultura Națională, 1926.
[6] G. Oprescu, op. cit., a publicat 17 reproduceri ale desenelor sale, ale căror originale se păstrau la Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Naționale din Paris și la Biblioteca Școlii de Arte Frumoase din Paris.
[7] Francesco Griselini, Lettere odeporiche ove I suoi viagi e le di lui osservazioni oggeti si descrivono, giuntevi parecchie memorie dello stesso autore, che riguardano le scienze e le arti utili, Milano, 1780; Franz Griselini, Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte des temeswarer Banats in Briefen an Standespersonen und Gelehrte, vol. I-II, Viena, 1780. Am folosit aici ediția românească: Francesco Griselini, Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei, Prefață, traducere și note de Costin Feneșan, Timișoara, Editura Facla, 1984.
[8] Pentru construcția identității Europei de Vest în epoca luminilor vezi, de exemplu, Larry Wolff, The Map of Civilisation on the Mind of the Enlightenment, Stanford University Press, 1994.
[9] Walter Pohl, Die Awaren. Ein Steppenvolk im Mitteleuropa 567-822 n. Chr., München, 2002.
[10] V. Tulescu, Românii din Banat și raporturile lor cu populația alogenă, partea I, în „Buletinul Societății Române de Geografie”, București, an. LX, vol. I, 1942-1943, p. 147.
[11] Pentru perioada otomană a istoriei Banatului vezi Traian Birăescu, Banatul sub turci, Editura Revistei „Vremea”, Timișoara, 1934; Cristina Feneșan, Cultura otomană a vilayetului Timișoara (1552-1716), Timișoara, Editura de Vest, 2004.
[12]
Costin Feneșan, Administrație și fiscalitate în Banatul imperial 1716-1778, Timișoara, Editura de Vest, 1997.
[13] Nicolae Stoica de Hațeg, Cronica Banatului, ediția a II-a, ediție îngrijită de Damaschin Mioc, Timișoara, Editura Facla, 1981, p. 169.

[14]
Ibidem, p. 170.
[15] Între 1770 și 1910, populația Banatului a crescut de la 317 928 la 1 582 133 de locuitori. În privința structurii etnice, la limitele perioadei menționale avem următoarele cifre: în 1770 erau 181 639 români, 78 780 sârbi, 43 201 germani (cifră care include și 3 000 de coloniști francezi și italieni) și nici un maghiar; în 1910 erau 592 049 români, 387 545 germani, 284 329 sârbi și 242 152 maghiari. Cf. Rudolf Gräf, Germanii din banat sau istoria între două emigrări, în Smaranda Vultur (coord.), Germanii din banat prin povestirile lor, București, Editura Paideia, 2000, p. 22 (studiul între pag. 13-32).
[16] Nicolae Stoica de Hațeg, Cronica Banatului, p. 255-256.
[17] Valeriu Leu, Imaginea „neamțului” în însemnările de pe cărțile vechi românești din Banat, în Al. Zub (ed.), Identitate / alteritate în spașiul cultural românesc, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 1996, p. 246 (studiul între pag. 240-246).
[18] Victor Neumann, Istoria evreilor din Banat. O mărturie a multi și interculturalității Europei central-orientale, București, Editura Atlas, 1999, p. 23-36, capitolul Ordonanța (Judenordnung) privitoare la evreii din Banat.
[19] O analiză cuprinzătoare a raporturilor germano-evreiești la Hildrun Glass, Zerbrochene Nachbarschaft. Das deutsch-jüdische Verhältnis in Rumänien (1918-1938), München, R. Oldenbourg Verlag, 1996.
[20] Interviu realizat de Sonia Liebermann în aprilie 2000 și publicat în Alexandra Jivan, Călin Rus, Smaranda Vultur (coord.), Minorități: identitate și coexistență, Institutul intercultural Timișoara, 2000, p. 45-58.
[21] Francisc Schneider, Zona Timișoarei e un creuzet interetnic, în Smaranda Vultur, Memoria salvată. Evreii din Banat, ieri și azi, Iași, Editura Polirom, 2002, p. 58.