Home » Bookshelf   

Carmen Albert 2002 Cercetarea monografică în Banat ( 1859 – 1948), Reșița.

Adriana Babeți 2007 Le Banat: Un Eldorado aux confins, Editions de l’Université Paris IV-Sorbonne, Paris.

Adriana Babeți, Cornel Ungureanu, 1997, Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, Iași, Polirom

Adriana Babeți, Cornel Ungureanu, 1998, Europa Centrală. Memorie, paradis, apocalipsă, Iași, Polirom

Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Stelian Mândruț, 2001, Cronologia Europei Centrale, Editura Polirom, Iași.

Aurel Bugariu, 1943 Bibliografia Banatului 1918-1943 în „Revista Institutului Social Banat-Crișana”, Timișoara.

Vasile Docea 2006 Străinii de-alături. Explorări în istoria minorităților și a comunicării interculturale. Editura Universității de Vest, Timișoara. (în special p. 173 – 224 secțiunea Conviețuire și identitate)

Alin Gavreliuc 2002 O călătorie alături de "Celălalt", Ed. Universitatii de Vest, Timisoara.

Alin Gavreliuc 2003 Mentalitate si societate. Cartografii ale imaginarului din Banatul contemporan, Ed. Universității de Vest, Timisoara.

Francesco Griselini, 1984 Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei, Prefață, traducere și note de Costin Feneșan, Editura Facla, Timișoara.

Nicolae Stoica de Hațeg 1981 Cronica Banatului. Studiu introductiv, ediție, glosar și indice de Damaschin Mioc, ediția a II- a revăzută.

Ioan Hațegan 2006 Ghid monografic. Bibliografia monografiilor bănățene, Editura Banatul, Timișoara.

Georg Hromadka 1993 Scurtă cronică a Banatului Montan. Versiune românească a lucrării Kleine Chronik des Banater Berglands, Verlag Sudöstdeutschen Kulturwerk , München 1993.

Alexandra Jivan, Călin Rus, Smaranda Vultur ( coord) 2000 Minorități: identitate și coexistență editat de Institutul intercultural Timișoara, Programul „Măsuri de încredere” al Consiliului Europei, Timișoara.

Valeriu Leu, Carmen Albert 1995 Banatul în memorialistica « măruntă » sau istoria ignorată, Ed. Banatica, Reșița.

Valeriu Leu 1996 Cartea și lumea rurală în Banat, 1700 – 1830, Reșița, Editura Banatica.

Valeriu Leu 2006 Memorie, memorabil, istorie in Banat, Editura Marineasa, Timișoara

Stelian Mândruț, Bibliografia istorică a Banatului 1970-1985, în „Studii de istorie a Banatului”, Timișoara, serie nouă, vol. I (XV), 1989, p. 1-50.

Virgil Nemoianu 1996 Microarmonia, Polirom, Iași.

Virgil Nemoianu 1997 Cazul etosului central – european în Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii. Polirom, Iași.

Victor Neumann 1997 Identités multiples dans l’Europe des régions. L’Interculturalité du Banat. Hestia, Timișoara.

Alexandru Rusu, 1969 Contribuții la bibliografia istoriei Banatului, în „Studii de istorie a Banatului”, Timișoara, vol. I. Publicat de asemenea în „Studii de istorie a Banatului”, Timișoara, serie nouă, vol. I (XV), 1989, p. 153-185. (apărut în 1991)

Alexandru Rusu 1971 Realizări ale istoriografiei românești. Titluri de articole și studii extrase din reviste de specialitate apărute în țară între anii 1944-1970, relative la istoria Banatului, în „Studii de istorie a Banatului”, Timișoara, vol. III, p. 215-240. Publicat de asemenea în „Studii de istorie a Banatului”, Timișoara, serie nouă, vol. I (XV), 1989, p. 187-213

Alexandru Rusu, Anca Goțiu, 1973 Bibliographie des Banater historischen Schrifttums, în „Forschungen zur Volkes und Landeskunde”, Sibiu, vol. XVI, nr. 1, p. 140‑156

Anton Scherer 1966, 1974, 1997 Donauschwäbische Bibliographie / Das Schrifttum über die Donauschwaben in Ungarn, Rumänien, Jugoslawien und Bulgarien sowie - nach 1945 - in Deutschland, Österreich, Frankreich, USA, Canada, Argentinien, Brasilien, Australien, Venezuela, Südafrika. Vol. I, 1935-1955, München, Südostdeutsches Kulturwerk, 1966; Vol. II, 1955-1965, München, Südostdeutsches Kulturwerk, 1974; Vol. III, 1965-1975, München, Südostdeutsches Kulturwerk, 1997

Josef Schmidt 1996 Bibliographie zur donauschwäbischen Geschichte und zur deutschen Auswanderung nach dem Südosten. Mit einem Verzeichnis von Veröffentlichungen von Felix Milleker. Anhang: Genealogische Vereine, AKdFF.

François Ruegg, Rudolf Poledna, Calin Rus ( Eds.) 2006 Interculturalism and Discrimination in Romania. Policies, Practices, Identities and Representations. Lit Verlag Berlin.

Alexandru Ruja, (coord) 2005, Dicționar al scriitorilor din Banat, Editura Universității de Vest, Timișoara

Mihaela Sitariu: 2004, Oaza de libertate.Timișoara 30 octombrie 1956.(Die Freiheitsoase. Temeswar am 30. Oktober 1956) Polirom, Iași.

Hans Sonnleitner, 1991 Bibliographie donauschwabisches Archiv, München, Verlag der Donauschwabischen Kulturstiftung.

Nicolae Stoica de Hațeg 1981 Cronica Banatului. Studiu introductiv, ediție, glosar și indice de Damaschin Mioc, ediția a II- a revăzută.

Nicolae Stoicescu 1973 Bibliografia localităților și monumentelor medievale din Banat, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara.

Cornel Ungureanu, 1980- 1989, Imediata noastră apropiere, Facla, Timișoara.

Cornel Ungureanu 2002 Mitteleuropa periferiilor, Polirom, Iași.

Cornel Ungureanu, 2005, Geografia literaturii române azi. Banatul, Paralela 45, Pitești.

Smaranda Vultur ( ed.) 2000  Lumi în destine. Memoria generațiilor de început de secol din Banat, ( în special postfața) Ed. Nemira, București.

Smaranda Vultur (ed..) 2000 Germanii din Banat prin povestirile lor, (prefață și postfață Smaranda Vultur), studii introductive de Valeriu Leu (obligatoriu : imaginea germanului ) și Rudolf Graff, Ed. Paideia, București.

Smaranda Vultur și Antonia Komlosi 2001 „Memorie și diversitate culturală, Timișoara 1900 – 1945 / Mémoire et diversité culturelle, Timișoara 1900 – 1945 editat de Centrul Cultural Francez din Timișoara, ed. Polirom.

Smaranda Vultur ( ed.) 2002 Memorie salvată. Evreii din Banat, ieri și azi, cu o prefață de Smarnada Vultur și postfață de Victor Neumann,Ed. Polirom, Iași.